عالم ربّانی حضرت آیت الله حجت هاشمی خراسانی (حفظه الله)

ابومعین حمید الدین آیة الله حجت هاشمی موسوی خراسانی فرزند مرحوم حاج سید حسین موسوی در سال 1354 قمری متولد شدند ودر دوران تحصیل  خود از محضر بزرگانی همچون آیات عظام واساتید بزرگوارش شیخ محمد تقی ادبی نیشابوری رحمه الله ،فقیه سبزواری رحمه الله ،شیخ محمد حسن هروی رحمه الله، شیخ حسن خاوری رحمه الله،شیخ محمد رضا کلباسی رحمه الله،سید محمد هادی میلانی رحمه الله ، سیدرضا فاضل هاشمی سبزواری رحمه الله استفاده کردند وهم اکنون هم در مشهد مقدس مشغول به تدریس وتربیت نفوس مستعده می باشند .

ازمعظم له تا کنون آثار گرانسنگی به زیور طبع آراسته شده است که عبارتند از :

1.        شرح کلمات وجملات امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

2.        دیوان اشعار 10.مرأت الحجة

3.        مفصل شرح مطول

4.        فوائد الحجتیه شرح بهجةالمرضیه سیوطی

5.        شافیه شرح حاشیه در منطق

6.        بدایة شرح هدایه در نحو

7.        فرائد الحجتیة شرح فوائد صمدیه شیخ بهایی

8.        شرح چهل حدیث در فضائل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

به برکت حضرت استاد شوشتری ایشان به شهرستان دورود نیز تشریف آوردند و مردم از فیض وجود ایشان بهره بردند . به قول حضرت استاد اصل فلسفه آمدن ایشان برای انجام یک اربعین بسیار مهم بوده است .

طبقه بندی: