نامه مرحوم شیخ عبد الکریم حامدی

حضور محترم جناب آقای عبد القائم شوشتری زید توفیقاته. پس از تقدیم عرض سلام و ارادت، ان شاءالله وجود شریف به سلامت بوده، چندی قبل نامه ای از جنابعالی رسید، آنچه مرا بر آن داشت که جواب آن را بدهم، تواضع جنابعالی بود، این را هم از او بدانید.

« اِلَهی اِن ظَهَرَتِ المَحاسنُ مِنی فَبِفَضلِکَ وَ لکَ المِنَةَ عَلَیّ2»

و کمتر در زندگی، اشخاص را دیده ام که در مقابل حرف حق تواضع داشته باشند.

طبقه بندی: