پیام دفتر مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت والد مکرم حضرت استاد

پیام دفتر مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت والد مکرم حضرت استاد