كتاب خرمن معرفت

کتاب خرمن معرفت مجموعه ای است از حکایات و بیانات نغز از عارف جلیل القدر حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری که مؤلف آن جناب حجت الاسلام موسوی مطلق طی ۱۶ سال از محضر استاد به رشته تحریر درآمده است .

وی در مقدمه کتاب نوشته است :

مجموعه حاضر برگزیده یادداشت هایی است که قریب ۱۶ سال مجالست در محضر عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت استاد آیت الحق حاج شیخ عبدالقائم شوشتری دامت برکاته ، که در کتاب نوشتار میشود آورد ، می باشد که بدین صورت در قالب داستانها و حکایات و کلمات به محضر شیفتگان تقدیم میشود ، انشاءالله دفتر های بعدی این مجموعه نیز آماده و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت .

از هزاران من نمی گویم یکی زان که آکنده است هر گوش از شکی

مجموعه حاضر از پنج فصل تنظیم شده :

فصل اول :

شامل نامه بنده به حضرت استاد در خصوص چاپ یادداشتها و پاسخ ایشان به همراه اشاره مختصری به اساتیدی که در پاسخ نامه استاد از آنها یاد شده است

فصل دوم :

حاکی از قضایا و حکایات جالبی از زبان استاد میباشد ، که هر قضیه حاوی مطالب بسیار مهم و نغز و کلیدی است و در جاهایی هم که مورد نیاز بوده برای اینکه مطلب بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد ، به مناسبت مطالبی در پاورقی اضافه شده است که اجازه این کار نیز از حضرت استاد اخذ شده است .

فصل سوم :

برخی از کلمات و جملات بسیار زیبای حضرت استاد میباشد .

فصل چهارم :

پاسخ نامه عارف ربانی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حامدی به جناب استاد ، به همره استنساخ چند نامه عرفانی ، از آن جمله : نامه مرحوم عارف بالله آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی به علامه آیت الله حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی کمپانی ، نامه عارف عظیم القدر مرحوم بیدآبادی و مصاحبه حضرت استاد با مجله موعود .

فصل پنجم :

رسائلی در خصوص اعداد چهل ، دوازده ، هفت و رساله ای در صفات انسان کامل و دست نوشته اسماء ادریسی که از ناحیه جناب آیت الله حجت هاشمی خراسانی میباشد .

این کتاب در ۳۱۲ صفحه توسط انتشارات هنارس بچاپ رسیده. ( این اثر را از مرکز پخش باران ۰۹۱۲۸۵۳۱۰۵۰ تهیه فرمائید.)