تقوا٬ تقوا٬ تقوا

درکتاب شیدای گمنامی (زندگینامه عرفانی و اخلاقی مرحوم آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی قدس سره) مولف محترم کتاب جناب آقای محمد الوانساز خوئی مطلبی را از قول حضرت استاد شوشتری مرقوم فرموده اند که از این قرار است:

روزی آیت الله سیدحسین قاضی را زیارت کردم و درخواست چند سوال نمودم٬ ایشان فرمودند: فردا ساعت ۷ صبح بیایید.

صبح من خواب ماندم و نتوانستم خدمت ایشان برسم ولی در خواب دیدم که ایشان فرمودند: هر کجا بروی جز این نخواخند گفت : تقوا٬ تقوا٬ تقوا.

عصر همان روز ایشان را در داروخانه ی پاستور که روبروی حرم مطهر می باشد٬ ملاقات کردم. قبل از اینکه با ایشان صحبتی کنم٬ باز فرمودند: هر کجا بروی جز این نخواهند گفت: تقوا٬ تقوا٬ تقوا.