قضیه ای از آیت الله بهجت قدس سره

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در کتاب خرمن معرفت فرموده اند :

اینجانب در مدتی که به درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت حاضر می شدم، در حقیقت قصدم استفاده از نصایح ایشان بود که گاهی چند جمله قبل از درس و گاهی چند جمله مختصر بعد از درس می فرمودند. یک روز اینجانب صائم (روزه دار) بودم و روزه ی قضای ماه رمضان را نیت کرده بودم. از ظاهرم هیچ مشخص نبود که روزه هستم ولی تا وارد شدم آقا فرمودند :

" دعیتم الی ضیافت الله، تقبل الله"

 

کتاب خرمن معرفت، تالیف جناب حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق، صفحه ی 154

طبقه بندی: