قضیه ای از شیخ بهایی

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در کتاب خرمن معرفت فرموده اند:

وقتی کسی خون دماغ می شد جناب علامه ذوالفنون شیخ بهایی (ره) ، دستور می دادند از گوش تا نوک بینی بنویسند: "مادر کیقباد دختر بود" و من امتحان کردم درست است.

از استادم مرحوم علامه حافظیان (ره) سوال کردم: این که دعا نیست، پس چه ربطی به خون دماغ دارد؟

استاد جواب دادند: به علم ابجد حساب کرده و یک آیه از قرآن در سوره ی مبارکه ی انفطار که برای این کار مفید است عدد آن را پیدا کرده و با این جمله تطبیق کرده به فارسی.

 

کتاب خرمن معرفت، تالیف جناب حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق، صفحه ی 142

طبقه بندی: