گزارش تصویری از سفر حضرت استاد به شهرستان دورود

 گزارش تصویری از سفر حضرت استاد آیت الله شوشتری حفظه الله به شهرستان دورود

دوم و سوم مرداد سال 1395

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی: