مراسم روضه ی شب شهادت حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه

صلی الله علیک یا اباجعفر یا محمد بن علی الباقر

به مناسبت ایام شهادت امام پنچم شیعیان حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه جلسه روضه ای پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه از اذان مغرب در منزل حضرت استاد آیت الله عبدالقائم شوشتری (حسینیه بیت المهدی الغوث) برگزار میگردد.

آدرس: اصفهان - چهارراه نورباران - خیابان شریف واقفی - کوچه شهید رحمانی - کوچه شهید منصوری - حسینیه بیت المهدی الغوث

طبقه بندی: