انتشار چاپ شانزدهم کتاب ارزشمند و گران بهای "غم عشق"

چاپ شانزدهم کتاب ارزشمند و گرانبهای غم عشق نوشته حضرت استاد آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری به لطف امام زمان صلوات الله علیه منتشر شد. دوستان می توانند برای تهیه این کتاب از طریق شماره های زیر اقدام نمایند.
031-36285818
و
09107131230
آقای حسن شوشتری

طبقه بندی: