فیلم مداحی جشن نیمه شعبان در محضر حضرت استاد

فیلم مداحی جشن نیمه شعبان در محضر حضرت استاد آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری حفظه الله

"مراسم جشن نیمه شعبان ، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶"

افزودن فایل فیلم: