بیانی از حضرت استاد در ارتباط با مرحوم آیت الله العظمیٰ بهاءالدینی قدس الله سره

حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری حفظه الله :

در حدود سی سال با آیت الله العظمیٰ بهاءالدینی هر گاه ایشان را می‌دیدم، قلبم مستغرق در یاد خدای عزوجل می‌شد و حالم مانند کسی که وارد حرم مطهر یکی از معصومین شده است ، تغییر می‌کرد.

کتاب غم عشق، صفحه ۹۹