سفارش حضرت استاد در سفر مکه

سفارش حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری حفظه الله در سفر مکه

میفرمودند : در این سفر همت خود را بگذارید برای تقرب به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ، خود را مشغول به غیر حضرت نکنید .

منبع :کتاب قبولِ اهل دل