نظرات حضرت استاد پیرامون صوفیه (بخش دوم)

‍نظرات حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشترى حفظه الله پیرامون صوفيه (بخش دوم)

معظم له در مصاحبه اى كه با ويژه نامه مجله‌ى بيدارى اسلامى داشته اند؛ در بخشي از اين مصاحبه در پاسخ سوالى إظهار داشته اند:
...ماطرفدار عرفان هستيم نه تصوف.
در واقع تصوف و عرفان دو چيز جدا از هم هستند. تصوف بوسيله هاى مختلفى به ائمه اطهار متصل ميشوند؛ ولكن تعدادى هم از ائمه اطهار در طرح سلسله ى طريقت آنها نيستند.
اما عرفان حوزوى اين گونه نيست و با عرفان خانقاهى فرق زيادى دارد. عرفان حوزوى يك سكه حقيقى است و عرفان خانقاهى يك سكه قلابى تقلبى است.

بوستان معرفت ص ٨٨، به نقل از مجله مرجع بيدارى اسلامى.