نظرات حضرت استاد پیرامون صوفیه (بخش سوم)

‍ نظرات حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشترى حفظه الله پيرامون صوفيه (٣)

اشکال ما به صوفیه این است که طریقشان میرسد به معروف کرخی، و کرخی میرسد به امام رضا علیه السلام. اگر چه در شریعت دوازده امامیند ولی در طریقت هجده امامی هستند. چرا خلیفۀ اول معروف کرخی با امام جواد علیه السلام بیعت نکرد.

چرا سدیر صیرفی با امام علی النقی علیه السلام بیعت نکرد. چرا جنید بغدادی که معاصر امام حسن عسگری علیه السلام بود با امام حسن عسگری علیه السلام بیعت نکرد.

اگر دسترسی داشتند و بیعت کردند باید در جایی ثبت شده باشد.

منبع : کتاب طريقت ناب ؛ مباحث همايش يكصد و سيزدهمين سالگرد رحلت عالم ربانى ايت الله العظمى اخوند ملاحسينقلي همدانى در شهرصلوات ص ٣١