بیان حضرت استاد درارتباط با عارف والامقام جناب آقای حجت هاشمی خراسانی

حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری حفظه الله :

حضرت استاد عارف والا مقام جناب آقای حجت هاشمی خراسانی اولین کسی بود که برای بنده درس عشق خدا را آموخت و من، سخت مشتاق این راه شدم.
.
.
منبع : کتاب خرمن معرفت، ص ۲۲