عقد اخوت بین حضرت آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله صدیقی

عقد اخوت بین حضرت استاد آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله صدیقی حفظهما الله در بیت آیت الله شوشتری

روز مباهله 1438 هجری قمری

افزودن فایل فیلم: