قضیه ای از شیخ بهایی

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در کتاب خرمن معرفت فرموده اند...

وعده ای که هنوز...

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در کتاب خرمن معرفت فرموده اند...

قضیه ای از آیت الله بهجت قدس سره

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در کتاب خرمن معرفت فرموده اند....

همسایه دیوار به دیوار کیست؟

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در کتاب خرمن معرفت فرموده اند....

بیان مرحوم دولابی در منزل مرحوم جعفر آقا

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در کتاب "خرمن معرفت" فرموده اند....

بیانات حضرت استاد در ارتباط با راهپیمایی روز قدس

بیانات استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در ارتباط با راهپیمایی روز قدس - رمضان المبارک 1435 :

 

جمعه انشالله روز قدس است. از شرکت کردن در راهپیمایی روز قدس غفلت نکنیم ؛ مخصوصا در سال جاری  که خیلی وظیفه حتمی است و ما حتما باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کنیم.

توصیه های استاد معظّم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) برای ماه مبارک رمضان

در آخرین شب جمعه ی ماه شعبان المعظّم مقارن با پنجشنبه پنجم مرداد ماه، جلسه با حضور استاد معظّم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در امام زاده باقر (صلوات الله علیه) برگزار شد...

صفحه‌ها