گزارش دیدار حضرت استاد آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله صدیقی

گزارش دیدار حضرت استاد آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله صدیقی حفظهما الله در بیت آیت الله شوشتری

عقد اخوت بین حضرت آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله صدیقی

بیانات حضرت استاد در روز عرفه

بیانات حضرت استاد در روز عرفه....

فیلم بیانات حضرت استاد در روز عرفه در خصوص مسلم زمان (مقام معظم رهبری)

بیانات حضرت استاد در مراسم دعای عرفه

بیانات حضرت استاد آیت الله شوشتری در مراسم دعای عرفه...

ملاقات حضرت استاد آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله العظمی مظاهری حفظهما الله

ملاقات حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مظاهری حفظهما الله...

گزارش تصویری مراسم دعای عرفه

گزارش تصویری مراسم پر فیض دعای عرفه با حضور حضرت استاد....

صفحه‌ها