تایید نظر علامه شیخ بهایی در خصوص ملای رومی

بهترین نظر را در خصوص جناب مولانا علامه مرحوم شیخ بهایی داداه اند ایشان فرموده اند :

من نگویم که آن عالی جناب                   هست پیغمبر ولی دارد کتاب

مثنوی  او چو قران مدل                        هادی بعضی و بعضی را مضل

منبع :کتاب قبول اهل دل

از کلمات حضرت استاد شوشتری

میفرمودند:سالک به جایی میرسد که فراتر از مکان و زمان سیر میکند تا جایی که گویی الان در حرم و محضر هریک از حرم ها و حضرات ائمه میباشد . البته سالکان راه خدا باید در هر مرتبه ای که هستند نهایت استفاده از آن مقام را بکنند و بدون طی مقام قبلی به مقام بعدی نروند و حالات آن ها را در نیاورد .

منبع :کتاب قبول اهل دل

سفارش حضرت استاد در سفر مکه

میفرمودند: در این سفر همت خود را بگذارید برای تقرب به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه خود را مشغول به غیر حضرت نکنید .

منبع :کتاب قبول اهل دل

 

حل مسئله توحید افعالی

حضرت آیت الله شوشتری میفرمودند:استاد من چند سال در حل مسئله توحید افعالی تلاش کرد واین معما حل نشد تا اینکه در مسیر نجف به سهله با حضرت خضر علیه السلام ملاقات کرد و در کنار خیابان نشسته تا اینکه او اسرار توحید افعالی را برای ایشان حل نمود . خود این فقیر حقیر پنج سال مشغول به مطالعه در توحید افعالی بودم ولی حل نشد پس همین استادم همان بیانات حضرت خضر علیه السلام را مرحمت کردند بنابر این به لطف خدا و عنایت حضرت ولی عصر علیه السلام و برکت حضرت خضر علیه السلام مسئله حل شد

منبع :کتاب قبول اهل دل

 

تقوای ستیز

تقوای گریز مورد توجه عارفان ربانی نیست ، تقوای ستیز اصل تقوی است و مورد عنایت عارفان و اهل الله می باشد.

کلامی از حضرت امام

یکی از آقایان نزد امام از یکی از خادم های دفتر تعریف کردند و گفتند این خادم خیلی زحمت می کشد !

امام فرمودند : غیبت نکن .

آن شخص گفت : آقا ! تعریف می کنم آن هم جلوی خودش .

امام فرمودند : نه ! معنای حرف تو اینست که اون یکی کار نمی کند .

 

نور آجر حرم

از هر آجر حرم مولا امیر المؤمنین نوری ساطع است که حضرت موسی علیه السلام در طور دید .

صفحه‌ها