بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)

امام خميني قدس سره صاحب ولايت تكوينيه جزئيه بود.

مرحوم آقا سيّد زين العابدين ابر قويي

مرحوم آقا سيّد زين العابدين ابر قويي مرد بزرگ و عجيبي بوده است

مرحوم طياره (ره)

آقاي طياره ، انسان فوق العاده اي بود.

حاج آقا رحيم ارباب رحمة الله

حاج آقا رحيم ارباب رحمة الله، عليه مرد بزرگي بوده است

آیت الله محمد تقی بهلول (ره)

بهلول،عالمي عامل وعابدي زاهد است،او داراي مقامات عاليه است.

آيت اللّه بهاء الديني رحمةاللّه

_ آقاي آيت اللّه بهاء الديني رحمةاللّه عليه صاحب ولايت تكوينيه جزئيه بود.

سيد بن طاووس رضوان اللّه تعالي عليه

مرحوم سيد بن طاووس رضوان اللّه تعالي عليه به فرزندش سفارش كرد:

صفحه‌ها