حكيم مير ابوالقاسم مير فندرسكي

حكيم مير ابوالقاسم مير فندرسكي، قبرش قبر منوري است.

ابن فارض

جناب استاد حاج شیخ عبدالقائم شوشتری مکرر قضیه تحول و دگر گونی مرحوم ابن فارض را اشاره می نمودند ایشان می فرمودند مرحوم ابو حفص عمربن الفارض الاندلسی از عرفا و شعرای بزرگ عرب زبان است

نحوهٔ آشناىٔی با عارف جلیل القدر مرحوم معلم دامغانی

نحوه آشناىٔی بنده با مرحوم معلم دامغانی که انسان کامل و برجسته ای بود و پس از اجتهاد عمامه را برداشت و به کار آزاد پرداخت. شروع آشنایی این چنین بود:

یادی از مرحوم شیخ محمد تقی پاره دوز تهرانی

مرحوم شیخ محمد تقی پاره دوز تهرانی که در خیابان مولوی اول چهار راه مولوی در یک کوچه فرعی ساکن بود هنوز ازدواج نکرده بود از یکی از حاجیان بازار یک زیر زمین اجاره کرده بود وهمیشه سحرها برای تهجد بیدار می شد

گام شانزدهم: دستور سلوکی امام صادق علیه السلام به عنوان بصری

در پایان به عنوان حسن ختام دستور امام صادق علیه السلام که در رابطه با بندگی و سلوک به عنوان بصری فرمودند می آوریم :

علامه مجلسی در بحار الانوار گوید : من به خط شیخمان ، بهاء الدین عاملی روایتی را بدین عبارت یافتم :

گام پانزدهم : نکته های سلوکی (2)

نکته پنجم : برای بهره مندی از برکات اسما ء الله

گام پانزدهم : نکته های سلوکی (1)

نکته اول : نتایج یاد محبوب

امام خمینی در حدیث هجدهم کتاب «چهل حدیث»،در باب ذکر می فرماید:

و بدان ای عزیز که تذکر از محبوب و به یاد معبود به سر بردن،نتیجه های بسیاری برای عموم طبقات دارد.

صفحه‌ها