گام هشتم: قصص عاشقان(3)

11- دزدی در خانۀ عارفی

گام هشتم : قصص عاشقان (2)

9-ملاقات اصمعی با امام سجاد علیه السلام در مسجد الحرام

گام هشتم :قصص عاشقان(1)

بر اساس اینکه مطالعۀ حالات عاشقان خدا یکی از اموری است که مشوق انسان در رسیدن به عشق خداست،بابی مستقل برای قصص عاشقان باز می کنیم:

گام هفتم :عشق ومحبت شدید به خداوند و بندگان

طریق عشق

از وقتی که خداوند بشر را آفرید ارتباطش با خلق شروع شد.او خالق گشت وما مخلوق . واز وقتی که رزق داد،او رازق شد وما مرزوق .واز وقتی که ما را هدایت فرمود ،او هادی شد وما مهدی .و از وقتی او را پرستش کردیم،ما عابد شدیم و او معبود.و از وقتی دوستش داشتیم،او معشوق شد و ما عاشق.و از وقتی که در طلبش برآمدیم،ما طالب شدیم و او مطلوب.در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرمود:

گام ششم :عبادت وبندگی

گام ششم :عبادت وبندگی

بندگی نردبان کمال

شرط لازم برای صعود به مدارج بالای انسانیت و نیل به مراتب بالای معرفت خدا عبادت وبندگی خالصانه است.خداوند متعال راه را به ما نشان داده وشرایط رسیدن به لقای خود را چنین بیان کرده است :

گام پنجم:لزوم استاد

گام پنجم:لزوم استاد

طی این مرحله بی هم رهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی

گام چهارم:استغاثه به امام زمان (عج)

گام چهارم:استغاثه به امام زمان (عج)

معرفت امام زمان علیهِ السّلام

صفحه‌ها