فیلم ها

فیلم بیانات حضرت استاد درارتباط با حضرت آیت الله امام خامنه ای حفظه الله

فیلم بیانات حضرت استاد آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری حفظه الله درارتباط با حضرت آیت الله امام خامنه ای حفظه الله
"مراسم جشن نیمه شعبان ، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶"

فیلم بیانات حضرت استاد درارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

فیلم بیانات حصرت استاد آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری درارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

"مراسم جشن نیمه شعبان ، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶"

فیلم مداحی جشن نیمه شعبان در محضر حضرت استاد

فیلم مداحی جشن نیمه شعبان در محضر حضرت استاد آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری حفظه الله

"مراسم جشن نیمه شعبان ، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶"

صفحه‌ها