بزرگان از دیدگاه حضرت استاد

بیانی از حضرت استاد در ارتباط با مرحوم آیت الله العظمیٰ بهاءالدینی قدس الله سره

در حدود سی سال با آیت الله العظمیٰ بهاءالدینی هر گاه ایشان را می‌دیدم....

مهمترین خصوصیت علامه حافظیان

حضرت استاد آیت الله شوشتری می فرمودند:به نظر من مهمترین خصوصیت مرحوم آقای حافظیان این نکته بود که ...

جناب شهید عطار نیشابوری قدس سره

حضرت آیت الله شوشتری می فرمودند : مرحوم شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، متولد سال 513 در شهر نیشابور بوده است. مرحوم عطار بسیار مرد دانشمندی بود و در آداب سلوک ید طولایی داشته است...

حضرت حافظ و تجلّی خداوند متعال

حضرت استاد آیت الله شوشتری در باب انواع تجلّیات اظهار داشتند: تجلّیات خداوند متعال چهار قسم است: ....

حضرت حافظ قدس سره، مفسّر قرآن

عارف ربّانی حضرت استاد آیت الله شوشتری فرمودند: ....

خواجه نجم الدین کبری در کلام استاد

عالم ربّانی حضرت آیت الله شوشتری در خصوص خواجه نجم الدین کبری می فرمودند : از عرفای بزرگوار و در سال 540 هجری قمری متولد شده است. اهل خوارزم بوده؛ در طلب حقیقت سفرهای طولانی نموده است....

ادب آيت اللّه ميلاني در احترام به حديث

مرجع عالي قدر و بزرگوار مرحوم آيت اللّه حاج سيد محمّد هادي ميلاني فرمودند

صفحه‌ها