سخن آیت الله حاج شیخ محمد تقی انصاری همدانی

در کتاب فیض حضور آمده ( مرحوم اانصاری )بارها و بارها  به بیانات مختلفی از حضرت استاد شوشتری  تمجید میکردند وحتی دیدم که دست ایشان را بوسیدند و میفرمودند :((حاج آقای شوشتری  عارفی وارسته است .واقعا عاشق ودلباخته حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد مردم وحوزه های علمیه قدر ایشان را آنچنان که هست باید بدانند. ایشان  هوی وهوس ندارند))