كتاب مظهر وصف خدا

کتاب مظهر وصف خدا تألیف جناب حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق مجموعه خاطراتی از عارف مرتاض حضرت علامه سیّد ابوالحسن حافظیان (قدس سره) در بیان و خاطرات عارف فرزانه حضرت استاد آيت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری (حفظه الله) مي باشد.  این کتاب در ۱۲۰ صفحه توسط انتشارات معارف معنوی بچاپ رسیده. ( این اثر را از مرکز پخش باران ۰۹۱۲۸۵۳۱۰۵۰ تهیه فرمائید.)