حضرت حافظ قدس سره، مفسّر قرآن

عارف ربّانی حضرت استاد آیت الله شوشتری فرمودند : خواجه شمس الدین محمد، معروف به حافظ شیرازی، عالمی ربّانی و از علمای بزرگ عصر خویش و مفسّر قرآن بوده[1] . در تفسیر قرآن، تفسیر عرفانی خوبی تألیف نموده که متأسفانه در جنگ های محلی به تاراج رفته و از سرنوشت آن بی خبریم.

جناب حافظ در ابتدا سالک مجذوب بود، ولی در چهل سالگی به کمال رسید و مجذوب سالک شد و سپس به فنا رسید و این بیت را گفته:

چهل سال رنج و غصّه کشیدیم و عاقبت

تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود

 

1 . مرحوم آیت الله نجابت شیرازی فرمودند : "حافظ یک دوره کامل فقه را از طهارت تا دیات تدریس و تألیف نموده اند" رجوع کنید به کتاب حافظ از دیدگاه علما و فرزانگان، تألیف حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق

 

منبع: کتاب قبول اهل دل، تألیف حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق، صفحه ی 205