بیانات استاد معظّم حضرت آیت الله شوشتری در ایام رحلت آیت الله بهجت - اردیبهشت سال 1388