کتاب خطبه های نور

این کتاب در ارتباط با مجموعه ای از گزیده های خطبه های عبادی استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در سال های 1361 تا 1363 در شهرستان زرند می باشد که  توسط انتشارات حدیث راه عشق منتشر شده است. جهت تهیه ی این کتاب با شماره ی زیر تماس بگیرید :

09132106907 جناب آقای اشتری