سخنرانی حضرت استاد در پیش همایش کنگره علامه حافظیان قدس الله سره

شنبه بیست و ششم دی ماه در دانشگاه تهران نشست پیش همایش کنگره علامه سید ابوالحسن حافظیان قدس الله سره که در بهمن ماه سال جاری در هند برگزار خواهد شد، با حضور اندیشمندان، علما و اساتید دانشگاه برگزار شد که در این جلسه استاد معظم حضرت آیت الله عبدالقائم شوشتری حفظه الله دقایقی سخن ایراد فرمودند. معظم له در خلال بیانات گهربارشان اشاره ای به شعری که علامه حافظیان زیاد میخواندند، فرمودند : حرم جویان دری را می پرستند فقیهان دفتری را می پرستند بی افکن پرده تا معلوم گردد که یاران دیگری را می پرستند

طبقه بندی: