راه ایشان راه تفکر بود...

 

 

جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مطلق :

(به حضرت استاد آیت الله شوشتری) عرض کردم :

حضرت استاد، در بين استادان بسياري كه تا كنون ملاقات نموده ايد ، كدام يک بيشتر از شما دلربائي كرده و چرا؟فرمودند: من از همه اين مردان الهي استفاده هاي فراواني نموده ام و ممنون و قدردان آنان بوده و هستم و تشخيص اين امر دشوار است و عده اي كوته فكر خيال كنند من حق ساير استادانم را ناديده گرفته ام ، اما در جواب سوال شما بايد عرض كنم :مرحوم آيت الله بهاء الديني ،آن هم به اين علت كه:راه ايشان راه تفكر بود...تفكر تفكر تفكر.......تفكر تفكر تفكر.....