چنین معشوقه ای در شهر

شمس مغربی در اوائل سلوکش در تبریز به جوانی برخورد کرد که چهره ای زیبا و صدایی خوش داشت و این شعر را بلند می خواند :

چنین معشوقه ای در شهر و آنگه دیدنش ممکن

هر آن کز پای بنشیند به غایت بی بصر باشد

شمس مغربی با شنیدن این شعر منقلب شد و پای در وادی طلب نهاد و عاقبت به کمال رسید .

_______________________________________

کتاب غم عشق ص ۲۷ ، مؤلف حضرت استاد آیت الله عبدالقائم شوشتری

* تصویر بالا مقبره ‌الشعراء تبریز میباشد که بیش از ۴۰۰ شاعر، عارف و رجال نامی ایران و کشورهای منطقه از ۸۰۰ سال پیش به ترتیب از شمس مغربی تا استاد شهریار، یکی پس از دیگری در این قبرستان به خاک سپرده شده‌اند.