فیلم بیانات حضرت استاد درارتباط با حضرت آیت الله امام خامنه ای حفظه الله

فیلم بیانات حضرت استاد آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری حفظه الله درارتباط با حضرت آیت الله امام خامنه ای حفظه الله
"مراسم جشن نیمه شعبان ، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶"

افزودن فایل فیلم: