فیلم بیانات حضرت استاد آیت الله عبدالقائم شوشتری حفظه الله در روز عرفه در خصوص مسلم زمان (مقام معظم رهبری)

فیلم بیانات حضرت استاد آیت الله عبدالقائم شوشتری حفظه الله در روز عرفه مورخ 9 / 6 / 96 در خصوص مسلم زمان (مقام معظم رهبری)

افزودن فایل فیلم: