استمداد و راه جویی از قرآن کریم و ائمه معصومین علیهم السلام

حضرت استاد آیت الله شوشتری حفظه الله :

جای بسی تاسف است که بعضی قرآن کریم و راهنمایی های آن و ائمه معصومین علیهم السلام را رها کرده اند و از دیگران استمداد و راه جویی می کنند. (مانند عرفان های نوظهور و قلابی)

کتاب غم عشق ، صفحه 120