گزارش تصویری بازدید حضرت استاد از موسسه قرآنی و فرهنگی بیت النور در کرج

گزارش تصویری بازدید امروز حضرت استاد آیت الله شوشتری از موسسه قرآنی و فرهنگی بیت النور کرج

جمعه 24 / 9 / 96

 

 

 

 

طبقه بندی: