جناب شهید عطار نیشابوری قدس سره

حضرت آیت الله شوشتری می فرمودند : مرحوم شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، متولد سال 513 در شهر نیشابور بوده است. مرحوم عطار بسیار مرد دانشمندی بود و در آداب سلوک ید طولایی داشته است...

دانلود کلیپ صوتی 8 - از بیانات استاد معظّم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله)

دانلود کلیپ صوتی 7 - از بیانات استاد معظّم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله)

حضرت حافظ و تجلّی خداوند متعال

حضرت استاد آیت الله شوشتری در باب انواع تجلّیات اظهار داشتند: تجلّیات خداوند متعال چهار قسم است: ....

حضرت حافظ قدس سره، مفسّر قرآن

عارف ربّانی حضرت استاد آیت الله شوشتری فرمودند: ....

خواجه نجم الدین کبری در کلام استاد

عالم ربّانی حضرت آیت الله شوشتری در خصوص خواجه نجم الدین کبری می فرمودند : از عرفای بزرگوار و در سال 540 هجری قمری متولد شده است. اهل خوارزم بوده؛ در طلب حقیقت سفرهای طولانی نموده است....

تکیه بر تقوی و دانش

استاد معظّم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) می فرمودند:...

صفحه‌ها